Uwagi dotyczące karty pamięci

 • Jeżeli na monitorze wyświetlana jest ikona (ostrzeżenie o przegrzaniu), nie wolno od razu wyjmować karty pamięci z aparatu. Zamiast tego należy odczekać chwilę po wyłączeniu aparatu i dopiero wówczas wyjąć kartę pamięci. Dotknięcie karty pamięci, gdy jest gorąca, grozi jej upuszczeniem i uszkodzeniem. Przy wyjmowaniu karty pamięci należy zachować ostrożność.
 • Jeśli przez dłuższy czas ciągle wykonujesz i kasujesz zdjęcia, może nastąpić fragmentacja danych pliku na karcie pamięci, co może spowodować przerwanie nagrywania filmu w jego trakcie. W takim przypadku, należy zapisać obrazy na komputerze lub innym urządzeniu magazynującym, po czym wykonać polecenie [Formatuj] z poziomu opisywanego aparatu.
 • Gdy podświetlony jest wskaźnik dostępu, nie wolno wyjmować akumulatora ani karty pamięci, odłączać przewodu USB, ani wyłączać aparatu. Grozi to bowiem uszkodzeniem danych zapisanych na karcie pamięci.
 • Należy utworzyć kopie bezpieczeństwa danych.
 • Nie możemy zagwarantować, że wszystkie karty pamięci będą działać prawidłowo.
 • Obrazów zapisanych na karcie pamięci SDXC/CFexpress Type A nie można importować ani odtwarzać na takich komputerach lub urządzeniach audio-wideo podłączonych przewodem USB, które nie są zgodne z systemem exFAT. Przed podłączeniem urządzenia do aparatu należy upewnić się, że jest ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku podłączenia aparatu do niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o sformatowanie karty. Nie wolno formatować karty w odpowiedzi na to zapytanie, gdyż w przeciwnym razie zostaną usunięte wszystkie dane z karty.
  (exFAT to system plików wykorzystywany przez karty pamięci SDXC lub karty pamięci CFexpress Type A.)
 • Chronić kartę pamięci przed wodą.
 • Nie uderzać, wyginać ani upuszczać karty pamięci.
 • Nie użytkować i nie przechowywać karty pamięci w następujących warunkach:
  • Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
  • Miejsca narażone na bezpośrednie nasłonecznienie
  • Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje żrące
 • W przypadku używania karty pamięci w miejscach występowania silnych pól magnetycznych lub miejscach narażonych na oddziaływanie elektryczności statycznej albo zakłóceń elektrycznych, może dojść do uszkodzenia danych na karcie pamięci.
 • Nie dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami.
 • Nie pozostawiać karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Może ona zostać przez przypadek połknięta.
 • Nie demontować ani nie modyfikować karty pamięci.
 • Bezpośrednio po długotrwałym użytkowaniu karta pamięci może być gorąca. Należy się z nią obchodzić ostrożnie.
 • Karta pamięci sformatowana przy użyciu komputera może nie działać z opisywanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować za pomocą opisywanego produktu.
 • Prędkość odczytu/zapisu danych zależy od danej karty pamięci i stosowanego urządzenia.
 • Nie wolno mocno naciskać pisząc na naklejce na karcie pamięci.
 • Na karcie pamięci, ani na jej adapterze nie wolno umieszczać naklejek. Wyjęcie karty pamięci może nie być możliwe.
 • Jeżeli przełącznik ochrony przed zapisem lub ochrony przed skasowaniem na karcie pamięci SD jest ustawiony w pozycji LOCK, nie można nagrywać ani usuwać obrazów. W takim przypadku, ustaw przełącznik w pozycji zapisu.
 • Aby móc korzystać z karty pamięci microSD w opisywanym produkcie:
  • Należy koniecznie włożyć kartę pamięci do dedykowanego adaptera. W przypadku włożenia karty pamięci do opisywanego produktu bez adaptera karty pamięci, może nie udać się jej wyjąć z produktu.
  • Wkładając kartę pamięci do adaptera karty pamięci, pamiętaj, aby karta pamięci była skierowana we właściwym kierunku, następnie włóż ją tak głęboko, jak to możliwe. Włożenie karty w nieprawidłowy sposób spowoduje usterkę.