Typ samowyzw.: Samow.(Pojed.)

zdjęcie

Rejestruje zdjęcie z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki. Samowyzwalacza 5-sekundowego/10-sekundowego należy używać, gdy chcemy znaleźć się na zdjęciu, a samowyzwalacza 2-sekundowego, gdy zależy nam na zredukowaniu drgań aparatu spowodowanych naciśnięciem przycisku migawki.

 1. Wybierz (Samowyzw), obracając pokrętło trybu pracy.
  • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
 2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Typ samowyzw.][Samow.(Pojed.)] → odpowiedni tryb.
  • Ekran ustawień funkcji [Typ samowyzw.] można wyświetlić naciskając przycisk Fn.
 3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.
  Lampka samowyzwalacza miga, słychać krótki sygnał dźwiękowy i obraz zostanie zarejestrowany po upływie określonej liczby sekund.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Tryb ten określa liczbę sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki do momentu zarejestrowania obrazu.

Samowyzw(Pojed.): 10 s
Samowyzw(Pojed.): 5 s
Samowyzw(Pojed.): 2 s

Wskazówka

 • Naciśnij ponownie przycisk migawki, aby zatrzymać odliczanie do uruchomienia samowyzwalacza.
 • Wybierz inny tryb pracy niż (Samowyzw), obracając pokrętło trybu pracy, aby anulować funkcję samowyzwalacza.
 • Ustaw w pozycji [Sygnały audio] opcję [WYŁ.], aby wyłączyć krótki sygnał dźwiękowy podczas odliczania do uruchomienia samowyzwalacza.
 • Aby skorzystać z samowyzwalacza w trybie bracketingu, wybierz (Bracketing), obracając pokrętło trybu pracy, po czym wybierz MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Ustaw. bracketingu][Samowy. przy brack.].