Przytnij

Przycinanie zarejestrowanych obrazów.

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Edytuj][Przytnij].
  Pojawi się ekran wyboru obrazu.
 2. Wybierz zdjęcie, które chcesz przyciąć, a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 3. Ustawianie rozmiaru i pozycji ramki przycinania.
  • Możesz zmienić proporcje ramki przycinania, używając pokrętła tylnego. Można także zmienić orientację.
  • Rozmiar ramki przycinania można zmienić przy użyciu pokrętła przedniego lub pokrętła sterowania.
  • Pozycję ramki przycinania można przesuwać przy użyciu strony góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania.
  • Podgląd przyciętego obrazu można wyświetlić, naciskając przycisk Fn.
 4. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  Przycięty obraz zostanie zapisany.

Wskazówka

 • Przycięty obraz zostanie zapisany jako osobny plik graficzny. Oryginalny obraz nie ulegnie zmianie.
 • Format pliku i ustawienie jakości przyciętego obrazu będą takie same, jak obrazu oryginalnego.
 • Na ekranie odtwarzania przycięte obrazy wskazuje ikona (Przytnij).

Uwaga

 • Nie można przycinać zdjęć lub filmów w formacie RAW.