Ust.dźw.stopki

film

Ustawianie cyfrowego sygnału audio przesyłanego z mikrofonu (sprzedawany oddzielnie) podłączonego do stopki multiinterfejsowej aparatu. Należy używać mikrofonu, który obsługuje interfejs cyfrowego sygnału audio. Istnieje możliwość ustawienia częstotliwości próbkowania, liczby bitów kwantyzacji i liczby kanałów.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Nagryw. dźwięku][Ust.dźw.stopki] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

:
Ustawianie częstotliwości próbkowania wejściowego sygnału audio na 48 kHz, liczby bitów kwantyzacji na 24 bity oraz liczby kanałów na 4.
:
Ustawianie częstotliwości próbkowania wejściowego sygnału audio na 48 kHz, liczby bitów kwantyzacji na 24 bity oraz liczby kanałów na 2.
:
Ustawianie częstotliwości próbkowania wejściowego sygnału audio na 48 kHz, liczby bitów kwantyzacji na 16 bity oraz liczby kanałów na 2.

Wskazówka

 • Podczas nagrywania dźwięku 4-kanałowego wyświetlany na monitorze poziom sygnału audio dotyczy 4 kanałów.

Uwaga

 • Gdy do gniazda (mikrofon) aparatu podłączony jest mikrofon zewnętrzny (sprzedawany oddzielnie), nagrywany będzie dźwięk z zewnętrznego mikrofonu podłączonego do gniazda (mikrofon). Nie można ustawić opcji [Ust.dźw.stopki].
 • Jeżeli podłączony mikrofon jest ustawiony na transmisję analogową, nie można ustawić opcji [Ust.dźw.stopki].
 • Gdy podłączony mikrofon nie obsługuje nagrywania dźwięku 4-kanałowego, nie można wybrać opcji [] (48khz/24bit 4ch).
 • Gdy podłączony mikrofon nie obsługuje nagrywania dźwięku 24-bitowego, w pozycji [Ust.dźw.stopki] zostanie zablokowane ustawienie [] (48khz/16bit 2ch).
 • Dźwięk nie może być prawidłowo nagrywany w następujących sytuacjach podczas nagrywania filmu:
  • W przypadku podłączenia lub odłączenia mikrofonu
  • Gdy cyfrowa transmisja zostanie przełączana na transmisję analogową lub odwrotnie po stronie mikrofonu