Bezpośrednia ręczna regulacja ostrości (Ostrość DMF)

zdjęcie

Po przeprowadzonym automatycznym ustawianiu ostrości można wykonać precyzyjną regulację ręcznie, co pozwala szybciej ustawić ostrość na obiekcie niż w przypadku ręcznego ustawiania ostrości od samego początku. Jest to przydatne na przykład w trybie makro.

  1. Obróć pokrętło trybu ogniskowej, trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu ogniskowej, aby wybać DMF.
  2. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość automatycznie.
  3. Przytrzymaj przycisk migawki wciśnięty do połowy, a następnie obróć pierścień ostrości, aby uzyskać lepszą ostrość.
    • Przy obracaniu pierścienia ostrości odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
      Przy zamocowanym adapterze obiektywu (sprzedawany oddzielnie) odległość ogniskowania nie jest wyświetlana.
  4. Zarejestruj obraz naciskając przycisk migawki do oporu.