Rejestrowanie w formacie APS-C S35 (Super 35mm) (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie, czy obraz ma być nagrywany przy kącie widzenia APS-C w przypadku zdjęć i przy kącie widzenia odpowiadającym Super 35 mm w przypadku filmów. Wybór opcji [WŁ.] lub [Automatyczne] pozwala korzystać na opisywanym produkcie z dedykowanych obiektywów do formatu APS-C.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][ Fotograf.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Nagrywanie w rozmiarze odpowiadającym formatowi APS-C lub w rozmiarze odpowiadającym formatowi Super 35mm.
Po wybraniu opcji [WŁ.] kąt widzenia odpowiada około 1,5-krotności ogniskowej podanej na obiektywie.
Automatyczne:
Automatyczne ustawianie zakresu przechwytywania zgodnie z obiektywem i ustawieniami aparatu.
WYŁ.:
Przechwytywanie zawsze pełnoklatkowych obrazów odpowiadających przetwornikowi obrazu w formacie 35 mm.

Uwaga

  • W przypadku zamocowanego obiektywu zgodnego z formatem APS-C i ustawienia opcji [WYŁ.] w pozycji [ Fotograf.] można nie uzyskać optymalnych wyników fotografowania. Na przykład krawędzie obrazu mogą być ciemniejsze.
  • Po ustawieniu w pozycji [ Fotograf.] opcji [WŁ.], kąt widzenia jest taki sam, jak w przypadku rejestrowania obrazu z użyciem przetwornika obrazu w formacie APS-C.
  • Podczas filmowania w formacie 4K 120p/100p lub 8k w pozycji [ Fotograf.] na stałe jest zablokowane ustawienie [WYŁ.]. Zalecane jest używanie obiektywu zgodnego z formatem pełnoklatkowym 35 mm.