Boki

Ilustracja przedstawiająca widok aparatu z boku

Ilustracja przedstawiająca widok aparatu z boku

 1. Gniazdo LAN
 2. Złącze (Synchronizacja z błyskiem)
 3. Głośnik
 4. Złącze USB Multi/Micro*

  Gniazdo to obsługuje urządzenia zgodne ze standardem micro USB.

 5. Gniazdo (Mikrofon)

  Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu, wbudowany mikrofon wyłącza się automatycznie. W przypadku zewnętrznego mikrofonu zasilanego przez wtyk, mikrofon jest zasilany przez aparat.

 6. Gniazdo (Słuchawki)
 7. Gniazdo HDMI typu A
 8. Lampka ładowania
 9. Gniazdo USB Type-C
 10. Zaczepy paska na ramię

  Przymocuj oba końce paska do aparatu.

 11. (Znak N)
  • Znak ten wskazuje punkt zetknięcia, służący do nawiązywania połączenia między aparatem a smartfonem z obsługą NFC.

  • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 12. SLOT 1 (Gniazdo karty pamięci 1)
 13. SLOT 2 (Gniazdo karty pamięci 2)

* Szczegółowe informacje na temat akcesoriów zgodnych ze złączem USB Multi/Micro można znaleźć w witrynie Sony albo uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony.

Uwagi dotyczące gniazd USB

W przypadku komunikacji USB można korzystać z gniazda USB Type-C lub ze złącza USB Multi/Micro. Komunikacja USB nie jest jednak możliwa z użyciem obu tych złączy jednocześnie. Używaj gniazda USB Type-C do zasilania i ładowania akumulatora. Opisywanego aparatu nie można zasilać przez złącze USB Multi/Micro.

 • Można korzystać z akcesoriów dla złącza USB Multi/Micro, na przykład z pilota zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie), zasilając urządzenie przez gniazdo USB Type-C lub wykorzystując to gniazdo do zdalnego rejestrowania z poziomu komputera.


Uwagi dotyczące pokrywy gniazd

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy upewnić się, że pokrywa gniazd jest zamknięta.


Uwagi dotyczące zabezpieczenia przewodu

Zabezpieczenie przewodu chroni przed odłączeniem się przewodu podczas rejestrowania obrazów aparatem przy podłączonym przewodzie.


Mocowanie zabezpieczania przewodu

 1. Otwórz pokrywę gniazda słuchawkowego, pokrywę gniazda HDMI oraz pokrywę złącza USB Multi/Micro.

 2. Wpasuj zaczep (A) zabezpieczenia przewodu do szczeliny (B) pod gniazdem USB Type-C i dociśnij, aby nie wypadał, po czym zamocuj go w taki sposób, aby obejmował powierzchnię gniazd aparatu.
 3. Wciśnij śrubę mocującą (C) i obróć ją, aby unieruchomić zabezpieczenie przewodu.

  Ilustracja przedstawiająca sposób mocowania zabezpieczenia przewodu

 4. Wsuń przewód w jedno z gniazd.
 5. Wsuń przewód w element przytrzymujący, a następnie zabezpiecz przewód pokrętłem ustalającym (D).

  Ilustracja przedstawiająca sposób zabezpieczenia przewodu


Ściąganie zabezpieczania przewodu

Poluzuj śrubę mocującą, a następnie usuń zabezpieczenie przewodu.