Wstępny AF

zdjęcie

Urządzenie automatycznie ustawia ostrość, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Wstępny AF] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Automatyczne ustawienie ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie ustawia ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

Uwaga

  • Funkcja [Wstępny AF] jest dostępna tylko wtedy, gdy założony jest obiektyw z bagnetem E.
  • Podczas operacji ustawiania ostrości mogą występować drgania ekranu.