Gł. odt. notatki głos.

Regulacja głośności odtwarzania notatek głosowych.

  1. MENU → (Odtwarzanie) → [Zaznacz./Notatka][Gł. odt. notatki głos.]
  2. Wyreguluj poziom głośności, naciskając stronę lewo/prawo pokrętła sterowania.

Wskazówka

  • Podczas odtwarzania notatki głosowej można wyświetlić ekran regulacji głośności, naciskając dolną część pokrętła sterowania.