Widok z góry

Ilustracja przedstawiająca aparat od góry

 1. Pokrętło trybu

  Pokrętło trybu jest odblokowane po wciśnięciu znajdującego się w środku przycisku odblokowania.

 2. Pokrętło tylne

  Pozwala szybko regulować ustawienia w poszczególnych trybach fotografowania.

 3. Pokrętło kompensacji ekspozycji

  Naciśnięcie znajdującego się w środku przycisku blokady powoduje przełączenie pokrętła kompensacji ekspozycji między stanem zablokowania a stanem odblokowania. Pokrętło jest odblokowane, gdy przycisk blokady wystaje i widoczna jest biała linia.

 4. Znacznik położenia przetwornika obrazu
  • Przetwornik obrazu to matryca przetwarzająca światło na sygnał elektryczny. Pozycja przetwornika obrazu jest wskazywana przez (Znacznik położenia przetwornika obrazu). Podczas dokładnego pomiaru odległości między aparatem a obiektem należy kierować się pozycją tej linii poziomej.

  • Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla danego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
 5. Przycisk C1 (Przycisk ustawień własnych 1)
 6. Przycisk C2 (Przycisk ustawień własnych 2)
 7. Stopka multiinterfejsowa*

  Niektóre akcesoria mogą nie wchodzić do końca i wystawać ze stopki multiinterfejsowej. Jeżeli jednak przyłącze akcesoriów opiera się o przedni koniec stopki, to połączenie jest prawidłowe.

 8. Górny: pokrętło trybu pracy
  Pokrętło trybu pracy jest odblokowane po wciśnięciu znajdującego się w środku przycisku odblokowania.
  Dolny: Pokrętło trybu ogniskowej
  Pokrętło trybu ogniskowej jest odblokowane po wciśnięciu przycisku odblokowania, który znajduje się z tyłu.

* Informacje szczegółowe na temat akcesoriów zgodnych ze stopką multiinterfejsową można znaleźć w witrynie Sony, uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym Sony.
Można również stosować akcesoria do stopki do akcesoriów. Nie można zagwarantować prawidłowego działania z akcesoriami innych producentów.

Logo stopki multiinterfejsowej

Logo stopki do akcesoriów