Wyś. miej. na kar. (zdjęcie/film)

Wyświetla liczbę zdjęć, które można zapisać, i pozostały czas nagrywania filmów na karcie pamięci.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Nośniki][Wyś. miej. na kar.] → żądane gniazdo karty pamięci.