Napęd przy. w tr. AF

zdjęcie

Zmiana systemu napędu przysłony w celu uzyskania priorytetu wydajności śledzenia z autofokusem lub priorytetu wyciszenia.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Napęd przy. w tr. AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Priorytet ostr.:
Zmiana systemu napędu przysłony w celu uzyskania priorytetu wydajności śledzenia z autofokusem.
Standardowy:
Wykorzystywany jest standardowy system napędu przysłony.
Priorytet ciszy:
Zmiana systemu napędu przysłony w celu uzyskania priorytetu wyciszenia, aby dźwięk napędu przysłony był cichszy niż w przypadku opcji [Standardowy].

Uwaga

  • Po wybraniu opcji [Priorytet ostr.] może być słyszalny dźwięk z napędu przysłony lub efekt działania przysłony może nie być widoczny na monitorze.Ponadto szybkość zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu lub ekran może migotać.Aby uniknąć tych efektów, zmień ustawienie na [Standardowy].
  • Po wybraniu opcji [Priorytet ciszy] szybkość ustawiania ostrości może ulec spowolnieniu i ustawienie ostrości na obiekcie może być trudniejsze.
  • Przy ustawieniu [Standardowy] lub [Priorytet ciszy] w pozycji [Napęd przy. w tr. AF] i wartości F większej niż F22, ostrość podczas zdjęć seryjnych jest zablokowana z nastawą dla pierwszego zdjęcia.
  • Efekt może się różnić, zależnie od używanego obiektywu i warunków rejestrowania obrazów.