Ładowanie akumulatora włożonego do aparatu

Przewodu USB można używać do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak dostępny w handlu zasilacz sieciowy USB lub akumulator przenośny.
Po podłączeniu do aparatu urządzenia zgodnego z USB-PD (zasilanie przez USB) możliwe jest szybkie ładowanie.

 1. Wyłącz aparat i do gniazda USB Type-C w aparacie podłącz zewnętrzne źródło zasilania.

  Lampka ładowania na aparacie (w kolorze pomarańczowym)

  Świeci: Ładowanie

  Wyłączona: Ładowanie zakończone

  Miga: Błąd ładowania lub ładowanie chwilowo przerwane z uwagi na temperaturę aparatu poza odpowiednim zakresem

  • Po zakończeniu ładowania lampka ładowania gaśnie.

Uwaga

 • Ładowanie przez USB nie jest możliwe za pośrednictwem złącza USB Multi/Micro. Do ładowania akumulatora należy używać gniazda USB Type-C.
 • Jeżeli opisywany produkt jest podłączony do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, wówczas akumulator laptopa będzie ulegał stopniowemu rozładowaniu. Nie pozostawiać produktu podłączonego do laptopa przez zbyt długi czas.
 • Po zestawieniu połączenia USB między komputerem a aparatem nie wolno wyłączać/włączać lub ponownie uruchamiać komputera, ani wychodzić z trybu uśpienia. Może to spowodować usterkę. Przed wyłączeniem/włączeniem lub ponownym uruchomieniem komputera, albo wyjściem z trybu uśpienia należy odłączyć aparat od komputera.
 • Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania za pośrednictwem indywidualnie składanego komputera, przerabianego komputera lub komputera podłączonego przez koncentrator USB.
 • Aparat może nie działać prawidłowo, gdy równocześnie używane są inne urządzenia USB.
 • Zalecane jest korzystanie z urządzenia USB-PD o parametrach na wyjściu 9 V / 3 A lub 9 V / 2 A.
 • Przed przystąpieniem do ładowania przeczytaj także „Uwagi dotyczące akumulatora i ładowania akumulatora”.