Us.wyś.pod. na żywo

zdjęcie

Określa, czy zdjęcia mają być wyświetlane na ekranie z widocznym efektem kompensacji ekspozycji, balansu bieli, [Twórczy wygląd] itp.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Wyśw. fotograf.][Us.wyś.pod. na żywo] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wyś. podgl. na żywo:
Określa, czy na monitorze mają być uwzględniane wszystkie ustawienia rejestrowania obrazu i czy wyświetlany podgląd na żywo ma być zbliżony do obrazu uzyskanego po zastosowaniu tych ustawień, albo czy podgląd na żywo ma być wyświetlany bez odzwierciedlania tych ustawień. ([Efekt ustawień Wł.] / [Efekt ustawień Wył.])
Po wybraniu opcji [Efekt ustawień Wył.] można łatwo sprawdzić kompozycję nawet w przypadku fotografowania z kompozycją obrazu na ekranie podglądu na żywo.
Efekt ekspozycji:
Określa, czy podgląd na żywo ma być wyświetlany z automatyczną korekcją, odzwierciedlając ekspozycję z lampy błyskowej, czy też nie, gdy w pozycji [Wyś. podgl. na żywo] ustawiono opcję [Efekt ustawień Wł.]. ([Ust. ekspoz.&błysk] / [Tylko ust. ekspoz.])
Gdy używasz lampy błyskowej do robienia portretów, wybierz [Tylko ust. ekspoz.], aby ręcznie ustawić ekspozycję w oparciu o oświetlenie otoczenia.
Dol.lim.l.kl.na sek.:
Określa, czy zapobiegać nadmiernemu zmniejszaniu szybkości klatek na podglądzie na żywo, czy też nie. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Po wybraniu opcji [WŁ.] szybkość klatek na podglądzie na żywo nie ulegnie spowolnieniu nawet podczas filmowania w ciemnym miejscu, ale na podglądzie na żywo mogą pojawić się szumy, a wyświetlany obraz może ulec przyciemnieniu. Ponadto w zależności od czasu otwarcia migawki podczas zdjęć seryjnych może wystąpić zaciemnienie ekranu.
Ef.l.błysk.podcz.foto.:
Ustawianie, czy ma być uwzględniany wpływ lampy błyskowej na podgląd na żywo w przypadku fotografowania z lampą błyskową. ([Efekt l.błysk.WŁ.]/[Ef. l.błysk. WYŁ.])

Wskazówka

 • W przypadku stosowania zewnętrznych lamp błyskowych, np. studyjnych lamp błyskowych, podgląd może być zbyt ciemny w przypadku niektórych ustawień szybkości migawki. Po ustawieniu w pozycji [Wyś. podgl. na żywo] opcji [Efekt ustawień Wył.], podgląd na żywo będzie jasny, aby można było łatwo sprawdzić kompozycję kadru.
 • Po wybraniu opcji [Efekt ustawień Wył.] podgląd na żywo jest zawsze wyświetlany z odpowiednią jasnością, nawet w trybie [Ekspozycji ręcznej].
 • Po wybraniu opcji [Efekt ustawień Wył.] na ekranie Live View będzie widoczna ikona (VIEW).

Uwaga

 • Opcja [Efekt ekspozycji] działa tylko wtedy, gdy jest używana lampa błyskowa produkcji Sony.
 • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [Wyś. podgl. na żywo] nie można ustawić opcji [Efekt ustawień Wył.]:
  • [Inteligentna auto]
  • [Film]
  • [Zwoln. i szyb. tempo]
 • Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] ma ustawienie [Efekt ustawień Wył.], jasność wykonanego zdjęcia będzie inna niż jasność podglądu na żywo.
 • Nawet jeśli w pozycji [Wyś. podgl. na żywo] jest ustawiona opcja [Efekt ustawień Wył.], w przypadku korzystania z migawki elektronicznej, obrazy będą wyglądały, jakby wprowadzone ustawienia zostały zastosowane.
 • Ustawienie w pozycji [Ef.l.błysk.podcz.foto.] zostanie zastosowane tylko wówczas, gdy w pozycji [Typ migawki] ustawiono opcję [Migaw. elektron.].