Wskaźnik podczas robienia zdjęć z bracketingiem

Wizjer

Bracketing światła zastanego*
3 obrazy z przesunięciem o 0,3 EV
Kompensacja ekspozycji ±0,0 EV

Monitor (Wyśw. wsz. info. lub Histogram)

Bracketing światła zastanego*
3 obrazy z przesunięciem o 0,3 EV
Kompensacja ekspozycji ±0,0 EV

Bracketing błysku
3 obrazy z przesunięciem o 0,7 EV
Kompensacja błysku -1,0 EV

Monitor (Wizjer)

Bracketing światła zastanego* (górny wskaźnik)
3 obrazy z przesunięciem o 0,3 EV
Kompensacja ekspozycji ±0,0 EV

Bracketing błysku (dolny wskaźnik)
3 obrazy z przesunięciem o 0,7 EV
Kompensacja błysku -1,0 EV

*Światło zastane: Ogólne pojęcie odnoszące się do innego oświetlenia w stosunku do światła lampy błyskowej, z uwzględnieniem światła naturalnego, światła żarówek i oświetlenia jarzeniowego. Światło lampy błyskowej pojawia się na chwilę, a światło zastane ma stałą wartość i w związku z tym określane jest mianem „światła zastanego”.

Wskazówka

  • W trybie bracketingu, nad/pod wskaźnikiem bracketingu wyświetlane są znaczniki określające liczbę ujęć, które zostaną zarejestrowane.
  • W momencie rozpoczęcia rejestrowania obrazów w trybie pojedynczego bracketingu wspomniane znaczniki znikają po kolei w miarę rejestrowania kolejnych obrazów przez aparat.