Blokada elem. steruj.

zdjęcie, film

Można ustawić, czy przycisk wielofunkcyjny i pokrętła można zablokować naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku Fn (Funkcja).

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. pokrętła][Blokada elem. steruj.] → żądane ustawienie.
    • Aby zablokować te elementy sterujące, przytrzymaj wciśnięty przycisk Fn (Funkcja), aż na monitorze pojawi się komunikat „Zablokowane.”.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Przycisk wielofunkcyjny, pokrętło przednie, pokrętło tylne lub pokrętło sterowania nie będzie blokowane nawet w przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku Fn (Funkcja).
Tylko multisel.:
Blokowanie przycisku wielofunkcyjnego.
Pokrętło + Kółko:
Blokowanie pokrętła przedniego, pokrętła tylnego i pokrętła sterowania.
Wszystkie:
Blokowanie przycisku wielofunkcyjnego, pokrętła przedniego, pokrętła tylnego i pokrętła sterowania.

Wskazówka

  • Blokadę można zwolnić ponownie przytrzymując wciśnięty przycisk Fn (Funkcja).

Uwaga

  • Ustawienie w pozycji [Rej. obszaru AF] opcji [WŁ.] spowoduje, że w pozycji [Blokada elem. steruj.] będzie na stałe ustawiona opcja [WYŁ.].