Język 

Określa język stosowany w pozycjach menu, ostrzeżeniach i komunikatach.

  1. MENU(Ustawienia) → [Obszar/Data][Język] → żądany język.