Ust. wyświet. TC/UB

zdjęcie, film

Ustawianie wyświetlania licznika czasu nagrywania, kodu czasowego (TC) i bitu użytkownika (UB) w przypadku filmów.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja wyświetl.][Ust. wyświet. TC/UB] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Licznik:
Wyświetlanie licznika czasu nagrywania filmu.
TC:
Wyświetlanie kodu czasowego.
U-Bit:
Wyświetlanie bitu użytkownika.