Profil zdjęcia (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Pozwala zmieniać ustawienia koloru, gradacji itp.

Chociaż funkcja [Profil zdjęcia] może być używana zarówno do zdjęć jak i filmów, to jest ona przeznaczona do filmów.

Dostosowywanie profilu obrazu

Jakość obrazu można dostosować dobierając odpowiednio opcje profilu obrazu, na przykład [Gamma] i [Szczegóły]. Parametry te należy ustawiać po uprzednim podłączeniu aparatu do telewizora lub monitora i regulować obserwując równocześnie obraz na ekranie.

 1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kolor/Ton][Profil zdjęcia] → profil wymagający zmiany.
 2. Naciśnięciem prawej strony pokrętła sterowania przejdź do ekranu indeksu opcji.
 3. Stronami góra/dół pokrętła sterowania wybierz opcję do zmiany.
 4. Stronami góra/dół pokrętła sterowania wybierz właściwą wartość i naciśnij środkową część.

Korzystanie z zapisanego profilu obrazu

Domyślne ustawienia od [PP1] do [PP11] dla filmów wprowadzono wcześniej w aparacie w oparciu o różne warunki filmowania.

MENU → (Ekspozycja/Kolor) → [Kolor/Ton][Profil zdjęcia] → odpowiednie ustawienie.

PP1:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Movie].
PP2:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Still].
PP3:
Przykładowe ustawienie naturalnego odcienia koloru z użyciem parametru gamma [ITU709].
PP4:
Przykładowe ustawienie wiernego odcienia koloru zgodnie ze standardem ITU709.
PP5:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Cine1].
PP6:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Cine2].
PP7:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [S-Log2].
PP8:
Przykładowe ustawienia z użyciem parametru gamma [S-Log3] i [S-Gamut3.Cine] w pozycji [Tryb koloru].
PP9:
Przykładowe ustawienia z użyciem parametru gamma [S-Log3] i [S-Gamut3] w pozycji [Tryb koloru].
PP10:
Przykładowe ustawienie w przypadku nagrywania filmów HDR z użyciem parametru gamma [HLG2].
PP11:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [S-Cinetone].


Nagrywanie filmów HDR

Aparat może nagrywać filmy HDR, gdy w profilu obrazu wybrano współczynnik gamma spośród opcji [HLG], [HLG1] do [HLG3]. Wstępnie skonfigurowany profil obrazu [PP10] stanowi przykładowe ustawienie w przypadku nagrywania HDR. Filmy zapisane przy użyciu [PP10] mogą być oglądane przy szerszym zakresie dostępnych poziomów jasności niż zwykle podczas odtwarzania na ekranie telewizora obsługującego standard Hybrydowy Log Gamma (HLG). Dzięki temu nawet ujęcia o szerokim zakresie poziomów jasności można wiernie nagrywać i odtwarzać bez niedoświetlenia lub prześwietlenia. Standard HLG jest wykorzystywany przy produkcji programów telewizyjnych HDR zgodnie z Rekomendacją ITU-R BT.2100 stanowiącą normę międzynarodową.


Opcje profilu obrazu

Poziom czerni
Ustawianie poziomu czerni. (–15 do +15)

Gamma
Wybór krzywej gamma.
Movie: Standardowa krzywa gamma w przypadku filmów
Still: Standardowa krzywa gamma w przypadku zdjęć
S-Cinetone: Krzywa gamma przeznaczona do uzyskiwania kinowych gradacji i wrażeń kolorystycznych. To ustawienie pozwala na rejestrowanie obrazów przy łagodniejszym odwzorowaniu kolorystycznym w trybie portretowym.
Cine1: Zmiękczanie kontrastu ciemnych fragmentów i wzmacnianie gradacji jasnych fragmentów obrazu w celu uzyskania filmu o odprężającej kolorystyce. (odpowiednik HG4609G33)
Cine2: Podobna do opcji [Cine1], ale zoptymalizowana do edycji do 100% sygnału wideo. (odpowiednik HG4600G30)
Cine3: Zwiększenie kontrastu światłocienia w większym stopniu niż w przypadku opcji [Cine1] oraz wzmocnienie gradacji czerni.
Cine4: Zwiększenie kontrastu ciemnych fragmentów w większym stopniu niż w przypadku opcji [Cine3].
ITU709: Krzywa gamma odpowiadająca normie ITU709.
ITU709(800%): Krzywa gamma do sprawdzania ujęć przy założeniu rejestrowania obrazów z użyciem opcji [S-Log2] lub [S-Log3].
S-Log2: Krzywa gamma dla [S-Log2]. To ustawienie opiera się na założeniu, że obraz zostanie poddany obróbce po zarejestrowaniu.
S-Log3: Krzywa gamma dla [S-Log3] z funkcjami bardziej zbliżonymi do filmu. To ustawienie opiera się na założeniu, że obraz zostanie poddany obróbce po zarejestrowaniu.
HLG: Krzywa gamma do nagrywania HDR. Odpowiadająca normie HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.
HLG1: Krzywa gamma do nagrywania HDR. Wzmocnienie redukcji szumów. Jednakże rejestrowanie obrazów jest ograniczone do węższego zakresu dynamiki niż przy ustawieniu [HLG2] lub [HLG3].
HLG2: Krzywa gamma do nagrywania HDR. Zapewnia równowagę między zakresem dynamiki a redukcją szumów.
HLG3: Krzywa gamma do nagrywania HDR. Większy zakres dynamiki niż w przypadku [HLG2]. Może się jednak zwiększyć poziom szumów.
 • W przypadku wszystkich opcji [HLG1], [HLG2] i [HLG3] stosowana jest krzywa gamma o tej samej charakterystyce, ale każda z nich oferuje różny poziom równowagi między zakresem dynamiki a redukcją szumów. Każda ma różny maksymalny poziom sygnału wideo zgodnie z poniższym wykazem: [HLG1]: ok. 87%, [HLG2]: ok. 95%, [HLG3]: ok. 100%.

Gamma czerni
Korygowanie współczynnika gamma w obszarach o małej intensywności.
Opcja [Gamma czerni] jest na stałe ustawiona na „0” i nie można jej zmieniać, gdy w pozycji [Gamma] jest ustawiona opcja [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3].
Zakres: Wybór zakresu korekty. (Szeroki / Średni / Wąski)
Poziom: Ustawianie poziomu korekty. (-7 (maksymalna kompresja czerni) do +7 (maksymalne rozciągnięcie czerni))

Białe plamy
Ustawianie punktu załamania i nachylenia krzywej kompresji sygnału wideo, aby nie dochodziło do prześwietlenia, przez ograniczenie sygnałów w obszarach obiektu o dużej intensywności zgodnie z dynamiką posiadanego aparatu.
Opcja [Białe plamy] jest wyłączona przy ustawieniu [Automatyczne] w pozycji [Tryb], gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3]. Aby włączyć [Białe plamy], ustaw w pozycji [Tryb] opcję [Ręczny].
Tryb: Wybór ustawień autom./ręcznych.
 • Automatyczne: Punkt załamania i nachylenie krzywej ustawiane są automatycznie.
 • Ręczny: Punkt załamania i nachylenie krzywej ustawiane są ręcznie.
Ustawienie auto: Ustawienia przy wybranej w pozycji [Automatyczne] opcji [Tryb ].
 • Maksymalna plama: Ustawianie maksimum dla punktu załamania. (90% do 100%)
 • Czułość: Ustawianie czułości. (Wysoki / Średni / Niski)
Ustawienie ręczne: Ustawienia przy wybranej w pozycji [Ręczny] opcji [Tryb].
 • Plama: Ustawianie punktu załamania. (75% do 105%)
 • Nachylenie: Ustawianie nachylenia załamania. (-5 (łagodne) do +5 (strome))

Tryb koloru
Ustawianie typu i poziomu kolorów.
W pozycji [Tryb koloru] dostępne są tylko opcje [BT.2020] i [709], gdy w pozycji [Gamma] jest ustawiona opcja [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3].
Movie: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Movie].
Still: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Still].
S-Cinetone: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [S-Cinetone].
Cinema: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Cine1] lub [Cine2].
Pro: Zbliżone odcienie kolorów do standardowej jakości obrazu profesjonalnych aparatów marki Sony (w połączeniu ze współczynnikiem gamma ITU709)
Matryca ITU709: Kolory odpowiadające normie ITU709 (w połączeniu ze współczynnikiem gamma ITU709)
Czerń i biel: Ustawianie zerowego nasycenia przy rejestrowaniu obrazów czarno-białych.
S-Gamut: Ustawienie oparte na założeniu, że obrazy zostaną poddane obróbce po zarejestrowaniu. Wykorzystywana, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: Ustawienie oparte na założeniu, że obrazy zostaną poddane obróbce po zarejestrowaniu. Wykorzystywana, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [S-Log3]. To ustawienie pozwala rejestrować obrazy w przestrzeni barw, którą można łatwo przekonwertować do kina cyfrowego.
S-Gamut3: Ustawienie oparte na założeniu, że obrazy zostaną poddane obróbce po zarejestrowaniu. Wykorzystywana, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [S-Log3]. To ustawienie pozwala rejestrować obrazy w szerokiej przestrzeni barw.
BT.2020: Standardowa kolorystyka, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3].
709: Kolorystyka, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] i filmy są nagrywane z kolorem HDTV (BT.709).

Nasycenie
Ustawianie nasycenia kolorów. (-32 do +32)

Faza koloru
Ustawianie fazy kolorów. (-7 do +7)

Głębia koloru
Ustawianie głębi kolorów dla poszczególnych faz kolorów. Ta funkcja jest bardziej skuteczna w przypadku barw chromatycznych, a mniej skuteczna w przypadku barw achromatycznych. Kolor wygląda na głębszy w miarę zwiększania wartości ustawienia w kierunku dodatnim i jaśniejszy w miarę zmniejszania wartości ustawienia w kierunku ujemnym. Funkcja ta działa nawet po ustawieniu w pozycji [Tryb koloru] opcji [Czerń i biel].
[R] -7 (jasna czerwień) do +7 (głęboka czerwień)
[G] -7 (jasna zieleń) do +7 (głęboka zieleń)
[B] -7 (jasny niebieski) do +7 (głęboki niebieski)
[C] -7 (jasny cyjan) do +7 (głęboki cyjan)
[M] -7 (jasna magenta) do +7 (głęboka magenta)
[Y] -7 (jasny żółty) do +7 (głęboki żółty)

Szczegóły
Ustawianie opcji w pozycji [Szczegóły].
Poziom: Ustawianie poziomu w pozycji [Szczegóły]. (-7 do +7)
Reguluj: Poniższe parametry można wybrać ręcznie.
 • Tryb: Wybór ustawienia autom./ręcznego. (Automatyczne (automatyczna optymalizacja) / Ręczny (Szczegóły są ustawiane ręcznie.))
 • Balans V/H: Ustawianie pionowej (V) i poziomej (H) równowagi SZCZEGÓŁÓW. (-2 (odchylenie w kierunku pionowym (V)) do +2 (odchylenie w kierunku poziomym (H)))
 • Balans B/W: Wybór równowagi między dolnym SZCZEGÓŁEM (B) a górnym SZCZEGÓŁEM (W). (Typ1 (odchylenie w stronę dolnego SZCZEGÓŁU (B)) do Typ5 (odchylenie w stronę górnego SZCZEGÓŁU (W)))
 • Limit: Ustawianie poziomu limitu parametru [Szczegóły]. (0 (Dolny poziom limitu: duże prawdopodobieństwo wprowadzenia ograniczenia) do 7 (Górny poziom ograniczenia: małe prawdopodobieństwo wprowadzenia ograniczenia))
 • Crispning: Ustawianie poziomu wyrazistości. (0 (płytki poziom wyrazistości) do 7 (głęboki poziom wyrazistości))
 • Poz. jasnych szczeg.: Ustawianie poziomu w pozycji [Szczegóły] w obszarach o dużej intensywności. (0 do 4)

Kopiowanie ustawień do profilu obrazu o innym numerze
Istnieje możliwość kopiowania ustawień profilu obrazu do profilu obrazu o innym numerze.
MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kolor/Ton][Profil zdjęcia][Kopiuj].

Przywracanie ustawień domyślnych profilu obrazu
Można przywrócić ustawienia domyślne profilu obrazu. Nie można jednocześnie przywrócić ustawień domyślnych wszystkim ustawieniom profilu.
MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kolor/Ton][Profil zdjęcia][Wyzeruj].

Uwaga

 • Jeżeli chcesz wybrać inne ustawienia do filmów i zdjęć, dodaj znacznik wyboru w pozycji [Profil zdjęcia] w sekcji [Róż. zest. dla zd./fil.].
 • W przypadku wywoływania obrazów RAW z ustawieniami fotografowania, poniższe ustawienia nie są uwzględniane:
  • Poziom czerni
  • Gamma czerni
  • Białe plamy
  • Głębia koloru
 • Po zmianie ustawienia [Gamma], zmianie ulega dostępny zakres wartości czułości ISO.
 • Przy pewnych ustawieniach współczynnika gamma może pojawić się więcej szumu w ciemnych fragmentach obrazu. Może to ulec poprawie po ustawieniu kompensacji obiektywu na [WYŁ.].
 • Korzystając ze współczynnika gamma S-Log2 lub S-Log3, szum będzie bardziej zauważalny niż przy innych współczynnikach gamma. Jeżeli szum nadal jest widoczny nawet po przeprowadzonej obróbce obrazu, można to poprawić rejestrując obraz przy jaśniejszym ustawieniu. Jednakże w przypadku rejestrowania obrazu przy jaśniejszym ustawieniu, zakres dynamiki będzie odpowiednio węższy. W przypadku korzystania ze współczynnika S-Log2 lub S-Log3 wskazane jest wcześniejsze sprawdzenie obrazu w oparciu o ujęcie próbne.
 • Ustawienie opcji [ITU709(800%)], [S-Log2] lub [S-Log3] może powodować wystąpienie błędu we własnej konfiguracji balansu bieli. W takim przypadku należy najpierw przeprowadzić własną konfigurację z innym współczynnikiem gamma niż [ITU709(800%)], [S-Log2] lub [S-Log3], a następnie ponownie wybrać współczynnik gamma [ITU709(800%)], [S-Log2] lub [S-Log3].
 • Po ustawieniu parametru [Nachylenie] na +5 w pozycji [Ustawienie ręczne] w obszarze [Białe plamy], opcja [Białe plamy] zostanie wyłączona.
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine i S-Gamut3 to wyłączne przestrzenie barw firmy Sony. Jednakże ustawienie S-Gamut opisywanego aparatu nie obsługuje całej przestrzeni barw S-Gamut. Jest to ustawienie realizujące odtwarzanie kolorów równoważnych z paletą kolorów S-Gamut.