Wyb. wizjer/monitor

zdjęcie, film

Ustawianie sposobu przełączania wyświetlania pomiędzy wizjerem a monitorem.

  1. MENU (Ustawienia) → [Wizjer/Monitor][Wyb. wizjer/monitor] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Po spojrzeniu w wizjer reaguje czujnik oka i następuje automatyczne przełączenie wyświetlania na wizjer.
Wizjer(Ręczny):
Monitor jest wyłączony, a obraz jest wyświetlany tylko w wizjerze.
Monit.(Ręczny):
Wizjer jest wyłączony, a obraz jest zawsze wyświetlany na monitorze.

Wskazówka

  • Funkcję [Wyb. wizjer/monitor] można przypisać do wybranego przycisku.
    [Ust. Prz. Własne], [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] → przypisz [Wyb. wizjera/monit.] do wybranego przycisku.
  • Jeśli chcesz zachować tryb wyświetlania w wizjerze lub tryb wyświetlania na monitorze, ustaw wcześniej w pozycji [Wyb. wizjer/monitor] opcję [Wizjer(Ręczny)] lub [Monit.(Ręczny)].
    Monitor może pozostawać wyłączony po odsunięciu oczu od wizjera podczas nagrywania po ustawieniu trybu wyświetlania na monitorze na [Monitor wyłącz.] za pomocą przycisku DISP. Wcześniej wybierz [Ust.DISP (wyś.ekr.)][Monitor] i dodaj znacznik wyboru w polu [Monitor wyłącz.].

Uwaga

  • W zależności od tego, czy monitor jest otwarty, czy zamknięty oraz od kąta monitora, czujnik oka aparatu może nie wykryć zbliżającego się oka, nawet jeśli w pozycji [Wyb. wizjer/monitor] ustawiono opcję [Automatyczne].
  • Przy źródłach intensywnego światła, na przykład przy świetle słonecznym, czujnik oka może nie wykryć zbliżającego się oka i tryb wyświetlania może nie zostać przełączony do trybu wizjera, nawet jeśli w pozycji [Wyb. wizjer/monitor] ustawiono opcję [Automatyczne]. W takich przypadkach należy chronić czujnik oka przed wystawieniem na takie źródło światła.