Karty pamięci, których można używać

Opisywany aparat obsługuje karty pamięci CFexpress Type A i karty pamięci SD (zgodne z UHS-I, UHS-II).
Stosując w opisywanym aparacie karty pamięci microSD, należy korzystać z odpowiedniego adaptera.

W przypadku fotografowania

Mogą być używane poniższe karty pamięci.

 • Karty pamięci CFexpress Type A
 • Karty pamięci SD/SDHC/SDXC

W przypadku nagrywania filmów

Obsługiwane są następujące formaty nagrywania filmów i zgodne karty pamięci.

Format pliku Maksymalna szybkość transmisji Obsługiwana karta pamięci
XAVC HS 8K 520 Mbps *1
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V90 lub lepsza *2
XAVC HS 4K 280 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V60 lub lepsza
XAVC S 4K 280 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V60 lub lepsza
XAVC S HD 100 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A
 • Karta SDHC/SDXC (U3 lub lepsza)
XAVC S-I 4K 600 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V90 lub lepsza
XAVC S-I HD 222 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V90 lub lepsza

*1400 Mbps, jeśli oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w starszej wersji niż 1.30

*2V60 lub lepsza, jeśli oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w starszej wersji niż 1.30


W przypadku nagrywania w zwolnionym i szybkim tempie

Obsługiwane są następujące formaty plików i zgodne karty pamięci.

Podczas nagrywania w zwolnionym tempie szybkość zapisu jest wyższa niż zwykle. Może być konieczna karta pamięci, na którą można zapisywać z większą szybkością.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie ani w szybkim tempie nie jest dostępne przy ustawieniu [XAVC HS 8K].

Format pliku Maksymalna szybkość transmisji Obsługiwana karta pamięci
XAVC HS 4K 500 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V60 lub lepsza*1
XAVC S 4K 560 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V60 lub lepsza*1
XAVC S HD 500 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V60 lub lepsza*2
XAVC S-I 4K 1200 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V90 lub lepsza*3
XAVC S-I HD 890 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V90 lub lepsza*4

*1 Gdy w pozycji [Liczba kl. na sek.] jest ustawiona opcja [120fps]/[100fps], może być potrzebna karta pamięci SDXC V90.

*2 Gdy w pozycji [Liczba kl. na sek.] jest ustawiona opcja [240fps]/[200fps], może być potrzebna karta pamięci SDXC V90.

*3 Do nagrywania w zwolnionym tempie potrzebna jest karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza).

*4 Gdy w pozycji [Liczba kl. na sek.] jest ustawiona opcja [240fps]/[200fps], potrzebna jest karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza).

Wskazówka

 • Przy szybkości zapisu 200 Mbps można również nagrywać na karcie SDXC (U3/V30).

Uwaga

 • W przypadku nagrywania filmu proxy może być potrzebna szybsza karta pamięci.
 • Nie można używać kart pamięci CFexpress Type B.
 • W przypadku używania karty pamięci SDHC do nagrywania filmu XAVC S przez długi okres czasu, nagrywane filmy zostaną podzielone na pliki o rozmiarze 4 GB.
 • W przypadku nagrywania filmu przy poniższych ustawieniach aparatu na kartach pamięci znajdujących się zarówno w Gnieździe 1 jak i w Gnieździe 2, należy włożyć dwie karty pamięci z tym samym systemem plików. Filmów nie można nagrywać jednocześnie z wykorzystaniem kombinacji systemu plików exFAT i systemu plików FAT32.
  Karta pamięci System plików
  Karta pamięci CFexpress Type A, karta pamięci SDXC exFAT
  Karta pamięci SDHC FAT32
 • Przed przystąpieniem do odzyskiwania plików bazy danych na karcie pamięci należy dostatecznie naładować akumulator.