Pr.szyb.syn.l.błys.

zdjęcie

W przypadku trybu rejestrowania M (Ekspozycji ręcznej) lub S (Priorytet migawki) i rejestrowania z użyciem migawki mechanicznej, ta funkcja określa, czy priorytetem ma być szybkość migawki przy synchronizacji z błyskiem i poszerzenie zakresu dużych szybkości.
  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Lampa błysk.][Pr.szyb.syn.l.błys.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Automatyczne poszerzanie zakresu szybkości przy synchronizacji z błyskiem, zależnie od tego, czy jest zamocowana zewnętrzna lampa błyskowa oraz zależnie od ustawień aparatu. Czas otwarcia przy synchronizacji z błyskiem wynosi 1/400 sekundy przy fotografowaniu w formacie pełnoklatkowym i 1/500 sekundy przy fotografowaniu w formacie APS-C.
WŁ.:
Poszerzanie zakresu szybkości przy synchronizacji z błyskiem. Czas otwarcia przy synchronizacji z błyskiem wynosi 1/400 sekundy przy fotografowaniu w formacie pełnoklatkowym i 1/500 sekundy przy fotografowaniu w formacie APS-C.
WYŁ.:
Bez poszerzania zakresu szybkości przy synchronizacji z błyskiem. Czas otwarcia przy synchronizacji z błyskiem wynosi 1/320 sekundy przy fotografowaniu w formacie pełnoklatkowym i 1/400 sekundy przy fotografowaniu w formacie APS-C.


Informacje dotyczące szybkości synchronizacji z błyskiem przy migawce elektronicznej

Czas synchronizacji z błyskiem podczas fotografowania z użyciem migawki elektronicznej wynosi 1/200 sekundy w przypadku formatu pełnoklatkowego oraz 1/250 sekundy w przypadku fotografowania w formacie APS-C. W przypadku rejestrowania fotografowania z użyciem migawki elektronicznej zakres czasów synchronizacji z błyskiem nie jest poszerzany.

Wskazówka

  • Gdy ustawiono rozszerzony czas otwarcia przy synchronizacji z błyskiem, będzie wyświetlana ikona (lampa błyskowa) wraz z czasem otwarcia migawki.

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Pr.szyb.syn.l.błys.] ustawiono opcję [Automatyczne], zakres czasów otwarcia przy synchronizacji z błyskiem zostanie poszerzony tylko wtedy, gdy zewnętrzna lampa błyskowa jest podłączona do stopki multiinterfejsowej. Ustaw w pozycji [Pr.szyb.syn.l.błys.] opcję [WŁ.], gdy fotografujesz z lampą błyskową podłączoną do złącza (synchronizacja z błyskiem).
  • Gdy zakres czasów otwarcia przy synchronizacji z błyskiem jest poszerzony, szybkość zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu lub dźwięk migawki może być głośniejszy.