Informacje IPTC

Podczas rejestrowania zdjęć można zapisywać informacje IPTC*. Tworzenie i edycja informacji IPTC z poziomu oprogramowania IPTC Metadata Preset (https://www.sony.net/iptc/help/) i wcześniejsze zapisywanie tych informacji na karcie pamięci.

* Informacje IPTC składają się z atrybutów metadanych obrazu cyfrowego zgodnie ze standaryzacją opracowaną przez International Press Telecommunications Council.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Plik][Informacje IPTC] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Zapisz info. IPTC:
Ustawianie, czy informacje IPTC mają być zapisywane na zdjęciach. ([WŁ.]/[WYŁ.])
  • Po wybraniu [WŁ.], na ekranie rejestrowania obrazu pojawi się ikona (IPTC).
Zarejestruj info. IPTC :
Rejestrowanie informacji IPTC z karty pamięci w aparacie. Wybierz [Gniazdo 1] lub [Gniazdo 2] odpowiadające karcie pamięci, z której mają być odczytane informacje IPTC.

Wskazówka

  • W przypadku odtwarzania obrazów z informacjami IPTC, na ekranie pojawi się ikona (IPTC).
  • Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania programu IPTC Metadata Preset można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
    https://www.sony.net/iptc/help/

Uwaga

  • Po każdorazowym zarejestrowaniu informacji IPTC, informacje wcześniej zarejestrowane w aparacie zostaną zastąpione.
  • Nie można edytować ani sprawdzić informacji IPTC w aparacie.
  • Aby usunąć informacje IPTC zarejestrowane w aparacie, należy zresetować aparat do ustawień początkowych.
  • Przed pożyczeniem lub przekazaniem aparatu należy zresetować go, aby usunąć informacje IPTC.