Nagrywanie dźwięku

film

Określa, czy podczas nagrywania filmu będzie rejestrowany dźwięk. Wybierz [WYŁ.], aby uniknąć nagrywania odgłosów pracy obiektywu i aparatu.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Nagryw. dźwięku][Nagrywanie dźwięku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Dźwięk jest rejestrowany.
WYŁ.:
Dźwięk nie jest rejestrowany.