Używanie klawiatury

Gdy wymagane jest ręczne wprowadzenie znaków, na ekranie pojawia się klawiatura. Przykłady funkcji wykorzystujących klawiaturę można znaleźć w sekcji „Powiązany temat” u dołu tej strony.

 1. Pole wprowadzania
  Wyświetlane są tu wprowadzane znaki.
 2. Przełącznik rodzajów znaków
  Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie rodzaju znaków pomiędzy literami alfabetu, cyframi i symbolami.
 3. Klawiatura
  Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlanie po kolei pojedynczych znaków odpowiadających danemu przyciskowi. Aby zmienić litery na wielkie, wystarczy nacisnąć (Strzałka w górę).
 4. (Strzałka w lewo)
  Przesuwanie kursora w polu wprowadzania w lewo.
 5. (Strzałka w prawo)
  Przesuwanie kursora w polu wprowadzania w prawo. Ten przycisk jest również używany do zakończenia wprowadzania edytowanego znaku i przejścia do następnego znaku.
 6. (Usuwanie)
  Usuwanie znaku przed kursorem.
 7. (Strzałka w górę)
  Zmiana liter na wielkie lub .
 8. (Spacja)
  Wprowadzanie spacji.
 9. OK
  Naciśnięcie tego przycisku po wpisaniu znaków kończy procedurę wprowadzania znaków.


Procedura wprowadzania znaków alfabetu została opisana poniżej.

 1. Pokrętło sterowania służy do przesuwania kursora do odpowiedniego przycisku.
  • Każdorazowe naciśnięcie środkowej części pokrętła sterowania zmienia znaki.
  • Naciśnięcie (Strzałka w górę) zmienia litery na wielkie lub małe.
 2. Gdy pojawi się znak który chcesz wprowadzić, naciśnij (Strzałka w prawo), aby zatwierdzić ten znak.
  • Znaki należy zatwierdzać pojedynczo. Jeżeli znak nie zostanie zatwierdzony, nie można wprowadzić następnego znaku.
  • Nawet jeśli nie naciśniesz (Strzałka w prawo), wprowadzony znak zostanie automatycznie zatwierdzony po kilku sekundach.
 3. Po wpisaniu wszystkich znaków naciśnij [OK], zakończyć procedurę wprowadzania znaków.
  • Aby anulować wprowadzone znaki, wybierz [Anuluj].