Ust. klas.(Prz. Włas.)

Pozwala ustawić dostępną liczbę (ocenę) w przypadku oceniania (klasyfikowania) obrazów za pomocą przycisku, do którego przypisano funkcję [Klasyfikacja] poleceniem [Ust. Prz. Własne].

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Zaznacz./Notatka][Ust. klas.(Prz. Włas.)].
  2. Dodaj znacznik Można zresetować (zaznaczenie) przy liczbie (ocenie), która ma zostać włączona.
    Możesz wybrać zaznaczoną liczbę w przypadku ustawiania parametru [Klasyfikacja] za pomocą przycisku ustawień własnych.