Auto. czysz. obsz. AF

zdjęcie

Ustawianie, czy obszar ostrości ma być wyświetlany przez cały czas, czy też ma znikać automatycznie wkrótce po uzyskaniu ostrości.

  1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Auto. czysz. obsz. AF] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Obszar ostrości znika automatycznie wkrótce po uzyskaniu ostrości.
WYŁ.:
Obszar ostrości będzie wyświetlany przez cały czas.