Przestrzeń barw

zdjęcie

Sposób, w jaki barwy przedstawiane są jako kombinacja liczb lub zakres reprodukcji barw oznacza się mianem „przestrzeni barw”. Przestrzeń barw można zmieniać zależnie od przeznaczenia zdjęcia.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Przestrzeń barw] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

sRGB:
Jest to standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego. W przypadku zwykłego fotografowania, gdy zdjęcia będą drukowane bez żadnych modyfikacji, należy używać ustawienia [sRGB].
AdobeRGB:
Ta przestrzeń barw charakteryzuje się szerokim zakresem odtwarzanych kolorów. Gdy duża część obiektu jest jaskrawo zielona lub czerwona, przydatna jest przestrzeń Adobe RGB. Nazwa pliku zarejestrowanego obrazu rozpoczyna się od „_.”.

Uwaga

  • Ustawienie [Przestrzeń barw] nie jest prawidłowe podczas fotografowania w formacie HEIF. Jeżeli w pozycji [Zdjęcia HLG] ustawiono opcję [WYŁ.], zdjęcia będą zapisywane w przestrzeni barw sRGB. Gdy w pozycji [Zdjęcia HLG]ustawiono opcję [WŁ.], będą one rejestrowane w przestrzeni barw BT.2100 (gamut kolorów BT.2020).
  • [AdobeRGB] przeznaczona jest do aplikacji lub drukarek obsługujących zarządzanie kolorami oraz przestrzeń barw DCF2.0. Zdjęcia mogą być drukowane lub wyświetlane w nieprawidłowych kolorach, jeśli są stosowane aplikacje lub drukarki, które nie obsługują przestrzeni barw Adobe RGB.
  • Obrazy, zarejestrowane z użyciem przestrzeni [AdobeRGB], wyświetlane na urządzeniach, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, mają niskie nasycenie.