Korzystanie z przycisków C (własne)

Jeżeli często używane funkcje zostaną wcześniej przypisane do przycisków ustawień własnych (C1 do C4), można szybko przywołać te funkcje, naciskając dany przycisk podczas rejestrowania lub odtwarzania.

Domyślnie do przycisków ustawień własnych są przypisane zalecane funkcje.

Sprawdzanie/zmiana funkcji przycisków ustawień własnych

Funkcje aktualnie przypisane do poszczególnych przycisków ustawień własnych można sprawdzić, używając następującej procedury.

MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne], [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne].

Jeżeli chcesz zmienić funkcję przycisku ustawień własnych, po wybraniu przycisku ustawień własnych naciśnij środek pokrętła sterowania. Pojawią się funkcje, które można przypisać do tego przycisku. Wybierz żądaną funkcję.