Tryb kontrolki wideo

zdjęcie, film

Ustawianie natężenia oświetlenia w przypadku lampy LED HVL-LBPC (sprzedawana oddzielnie).

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień][Tryb kontrolki wideo] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Łącze zasilania:
Włączanie/wyłączanie lampy wideo odbywa się synchronicznie z ON/OFF opisywanego aparatu.
Łącze nagryw.:
Włączanie/wyłączanie lampy wideo odbywa się synchronicznie z uruchamianiem/zatrzymywaniem nagrywania filmu.
Łącz.nag.&STBY:
Lampa wideo włączana jest w momencie rozpoczęcia nagrywania filmu i przygasa na czas przerwy w nagrywaniu (STBY).
Automatyczne:
Lampa wideo włącza się automatycznie, gdy jest ciemno.