Blokada fokusa

zdjęcie, film

Blokowanie ostrości przy wciśniętym przycisku, do którego przypisano funkcję Blokada ostrości.

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] → przypisz funkcję [Blokada fokusa] do żądanego przycisku.
  2. Ustaw ostrość i naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Blokada fokusa].
  3. Przytrzymując wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.