Bezprz. lampa błysk.

zdjęcie

Są dwie metody fotografowania z użyciem bezprzewodowej lampy błyskowej: fotografowanie z błyskiem wyzwalanym sygnałem świetlnym, w której wykorzystuje się światło lampy błyskowej zamocowanej na aparacie jako sygnał świetlny, oraz fotografowanie z błyskiem wyzwalanym sygnałem radiowym, w której wykorzystuje się komunikację bezprzewodową. Aby wykonać zdjęcia z błyskiem wyzwalanym sygnałem radiowym, użyj kompatybilnej lampy błyskowej lub sterownika bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie). Szczegółowe informacje na temat konfiguracji poszczególnych metod można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej lub sterownika bezprzewodowego.

 1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Lampa błysk.][Bezprz. lampa błysk.][WŁ.].
 2. Ściągnij z aparatu nakładkę na stopkę, a następnie zamocuj lampę błyskową lub sterownik bezprzewodowy.
  • W przypadku rejestrowania obrazu z bezprzewodową lampą błyskową sterowaną sygnałem świetlnym, ustaw zamocowaną lampę błyskową jako kontroler.
   W przypadku rejestrowania obrazu z bezprzewodową lampą błyskową sterowaną sygnałem radiowym zamocowaną na aparacie, ustaw zamocowaną lampę błyskową jako sterownik.
 3. Zainstaluj samodzielną lampę błyskową ustawioną w trybie bezprzewodowym lub podłączoną do odbiornika bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie).
  • Błysk próbny można uruchomić, przypisując funkcję [Testuj bezp. l. błysk.] do przycisku ustawień własnych poleceniem [Ust. Prz. Własne], a następnie naciskając ten przycisk.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Funkcja bezprzewodowej lampy błyskowej nie będzie wykorzystywana.
WŁ.:
Funkcja bezprzewodowej lampy błyskowej będzie wykorzystywana do wyzwalania błysku z zewnętrznej lampy błyskowej lub lamp błyskowych znajdujących się w pewnej odległości od aparatu.

Uwaga

 • Samodzielna lampa błyskowa może emitować światło po odebraniu sygnału świetlnego z pełniącej rolę sterownika lampy błyskowej innego aparatu. Jeżeli tak się zdarzy, zmień kanał posiadanej lampy błyskowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany kanału można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do lampy błyskowej.
 • Informacje na temat lamp błyskowych zgodnych z błyskiem wyzwalanym bezprzewodowo można znaleźć w witrynie Sony albo uzyskać od sprzedawcy Sony lub w autoryzowanym serwisie Sony.