Wybierz p/l oko (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Wybór, czy ostrość ma być ustawiana na lewym lub na prawym oku przy ustawieniu [Człowiek] lub [Zwierzę] w pozycji [Wyk.tw./oczu ob.].

  1. MENU (Ostrość) → [AF Twarz/Oczy][Wybierz p/l oko] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Aparat automatycznie wykrywa lewe lub prawe oko.
Prawe oko:
Wykrywane jest prawe oko obiektu (oko po lewej stronie z perspektywy fotografa).
Lewe oko:
Wykrywane jest lewe oko obiektu (oko po prawej stronie z perspektywy fotografa).


[Przełącz p/l oko] przyciskiem ustawień własnych

Możesz także przełączać oko, które ma być wykryte, naciskając przycisk ustawień własnych.

Przy ustawieniu [Prawe oko] lub [Lewe oko] w pozycji [Wybierz p/l oko], wykrywane oko można przełączyć, naciskając przycisk ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [Przełącz p/l oko].

Gdy w pozycji [Wybierz p/l oko] ustawiono opcję [Automatyczne], można tymczasowo przełączyć wykrywane oko, naciskając przycisk ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [Przełącz p/l oko].

Tymczasowy wybór lewe/prawe zostanie anulowany, gdy wykonasz następujące czynności itp. Aparat powróci do automatycznego wykrywania oczu.

  • Naciśnięcie środkowej części pokrętła sterowania
  • Naciśnięcie środkowej części przycisku wielofunkcyjnego
  • Zatrzymanie naciśnięcia przycisku migawki do połowy (tylko podczas fotografowania)
  • Zakończenie naciskania przycisku ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [AF włączony] lub [AF priorytet oczu] (tylko podczas fotografowania)
  • Naciśnięcie przycisku MENU

Wskazówka

  • Gdy w pozycji [Wyś.ram.tw./oczu] ustawiono opcję [WŁ.], zostanie wyświetlona ramka wykrywania oczu wokół oka wybranego poleceniem [Wybierz p/l oko] lub [Przełącz p/l oko] za pomocą przycisku ustawień własnych.