Ust. punktu dostępu

Możesz zarejestrować punkt dostępowy ręcznie. Przed rozpoczęciem procedury sprawdź nazwę SSID punktu dostępowego, system bezpieczeństwa i hasło. W niektórych urządzeniach hasło może być ustawione fabrycznie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia punktu dostępowego lub skonsultować się z administratorem punktu dostępowego.

 1. MENU (Sieć) → [Wi-Fi][Ust. punktu dostępu].
 2. Wybierz punkt dostępowy, który chcesz zarejestrować.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy widoczny jest na ekranie: Wybierz odpowiedni punkt dostępowy.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy nie jest widoczny na ekranie: Wybierz [Ustawienia ręczne] i ustaw punkt dostępowy.

  • Jeśli wybierzesz [Ustawienia ręczne], wprowadź nazwę SSID punktu dostępowego, a potem wybierz system zabezpieczeń.
 3. Wpisz hasło i wybierz [OK].

  • Punkty dostępowe, w przypadku których nie jest wyświetlana ikona (znak klucza), nie wymagają podawania hasła.
 4. Wybierz [OK].

Inne ustawienia

W zależności od stanu lub metody ustawień punktu dostępowego konieczna może być zmiana większej liczby ustawień.

WPS PIN:
Wyświetlanie kodu PIN wprowadzanego do podłączanego urządzenia.
Priorytetowe połącz.:
Wybierz [WŁ.] lub [WYŁ.].
Ustawienia adresu IP:
Wybierz [Automatyczne] lub [Ręczny].
Adres IP:
W przypadku ręcznego wprowadzania adresu IP, wpisz ustawiony adres.
Maska podsieci/Domyślna brama/Główny serwer DNS/Dodat. serwer DNS:
Po ustawieniu w pozycji [Ustawienia adresu IP] opcji [Ręczny], wpisz każdy adres zgodnie ze środowiskiem sieciowym.

Uwaga

 • Aby zarejestrowany punkt dostępowy miał priorytet w przyszłości, ustaw w pozycji [Priorytetowe połącz.] opcję [WŁ.].