Podłączanie aparatu do komputera

 1. Do aparatu należy włożyć akumulator naładowany w wystarczającym stopniu.
 2. Włącz aparat i komputer.
 3. (Ustawienia)[USB] → Ustaw w pozycji [Połączenie USB] opcję [Pam. masowa].
 4. Podłącz komputer do złącza USB Type-C aparatu przewodem USB.
  • W przypadku podłączania aparatu do komputera po raz pierwszy, procedura rozpoznawania aparatu może zostać uruchomiona automatycznie na komputerze. Zaczekaj aż procedura dobiegnie końca.
  • W przypadku podłączenia aparatu do komputera przewodem USB, gdy w pozycji [Zasilanie USB] jest ustawiona opcja [WŁ.], zasilanie dostarczane jest z komputera. (Ustawienie domyślne: [WŁ.])
  • Należy używać przewodu USB (w zestawie) lub przewodu w standardzie USB.
  • Należy używać komputera zgodnego ze standardem SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2) oraz przewodu USB (w zestawie) do komunikacji z dużą szybkością.

Uwaga

 • Po zestawieniu połączenia USB między komputerem a aparatem nie wolno wyłączać/włączać lub ponownie uruchamiać komputera, ani wychodzić z trybu uśpienia. Może to spowodować usterkę. Przed wyłączeniem/włączeniem lub ponownym uruchomieniem komputera, albo wyjściem z trybu uśpienia należy odłączyć aparat od komputera.