Reset ustawień

Przywraca ustawienia domyślne urządzenia. Nawet uruchomienie funkcji [Reset ustawień] nie powoduje usunięcia zarejestrowanych obrazów.

  1. MENU(Ustawienia) → [Resetuj/Zap. ust.][Reset ustawień] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Reset. ustawień aparatu:
Przywracanie głównym parametrom fotografowania ich ustawień domyślnych. Nastąpi zainicjowanie ustawień fotografowania i nagrywania filmów.
Inicjuj:
Przywracanie wszystkim parametrom ich ustawień domyślnych.

Uwaga

  • Nie wolno wyjmować akumulatora podczas resetowania.
  • Ustawienia w pozycji [Profil zdjęcia] nie zostaną zresetowane nawet w przypadku wykonania polecenia [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].
  • Znacznik wyboru [Profil zdjęcia] w pozycji [Róż. zest. dla zd./fil.] nie jest resetowany w przypadku wykonania polecenia [Reset. ustawień aparatu] lub [Inicjuj].