Przeł.ust.wykr.ob. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie rodzajów obiektów docelowych dla operacji wykrywania dostępnych, jest gdy używany przycisk ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [Prz.Wyk.tw./oczu ob.].

  1. MENU (Ostrość) → [AF Twarz/Oczy][Przeł.ust.wykr.ob.] → Dodaj znaczniki wyboru przy obiektach docelowych dla operacji wykrywania, które chcesz wybrać, a następnie wybierz [OK].
    Rodzaje obiektów docelowych oznaczonych symbolem (znacznik wyboru) będą dostępne jako ustawienia.

Wskazówka

  • Przypisz funkcję [Prz.Wyk.tw./oczu ob.] do właściwego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne].
  • Rodzaje obiektów docelowych, przy których nie dodano znacznika wyboru, można zaznaczyć w pozycji [Przeł.ust.wykr.ob.], wybierając MENU (Ostrość) → [AF Twarz/Oczy][Wyk.tw./oczu ob.].