Szyb. przejścia AF

film

Ustawianie szybkości przesuwania pozycji ostrości, gdy w trakcie filmowania zostanie włączony cel automatycznej ostrości.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Szyb. przejścia AF] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

7 (Duża)/6/5/4/3/2/1 (Mała):
Wybierz szybszą wartość, aby uzyskać szybsze ustawianie ostrości na obiekcie.
Wybierz wolniejszą wartość, aby uzyskać bardziej płynne ustawianie ostrości na obiekcie.

Wskazówka

  • Aby celowo przesunąć pozycję AF, można skorzystać z funkcji ostrości dotykowej.