Ust. jakości obrazu: Typ pliku RAW

zdjęcie

Wybór typu pliku w przypadku obrazów RAW.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Ust. jakości obrazu][Typ pliku RAW] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Nieskompresow.:
Rejestrowanie obrazów w nieskompresowanym formacie RAW. W przypadku wyboru opcji [Nieskompresow.] w pozycji [Typ pliku RAW], rozmiar pliku obrazu będzie większy, niż gdyby został nagrany w formacie RAW z kompresją bezstratną lub w skompresowanym formacie RAW.

Kom.bezstr.(L)/Kom.bezstr.(M)/Kom.bezstr.(S) *:
Rejestrowanie obrazów z kompresją bezstratną, gwarantującą brak pogorszenia** jakości obrazu i wysoki stopień kompresji. Rozmiar pliku jest mniejszy niż po wybraniu [Nieskompresow.].
 • Rozmiar obrazu można wybrać spośród opcji L/M/S. Liczba pikseli po wywołaniu przy użyciu aplikacji Sony jest taka sama, jak w przypadku rozmiaru L/M/S obrazów JPEG/HEIF.
 • Rozmiar L można wybrać tylko w przypadku rejestrowania obrazów w trybie pełnoklatkowym. Gdy rejestrowanie odbywa się przy ustawieniu rozmiaru M lub S, liczba pikseli nie zmienia się w przypadku rejestrowania w trybie pełnoklatkowym ani w formacie APS-C.

*Gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji1.30 lub nowszej

**Rozmiar M i rozmiar S zmniejszają rozmiar obrazu, tak więc rozdzielczość obrazu będzie mniejsza niż w przypadku rozmiaru L.


Skompresow.:
Rejestrowanie obrazów w skompresowanym formacie RAW. Rozmiar pliku obrazu będzie wynosił w przybliżeniu połowę rozmiaru przy ustawieniu [Nieskompresow.].

Wskazówka

 • Poniżej pokazano wyświetlane ikony [Typ pliku RAW].
  • Nieskompresowany:
  • Kompresja bezstratna (L/M/S):
  • Skompresowany:
 • Współczynnik proporcji zdjęć zapisanych w formacie RAW wynosi 3:2. Obrazy JPEG/HEIF są zapisywane ze współczynnikiem proporcji ustawionym w pozycji [Format obrazu], gdy obrazy RAW i JPEG/HEIF są zapisywane jednocześnie.

Uwaga

 • Nie można nagrywać obrazów RAW w różnych formatach w gnieździe 1 i gnieździe 2. Nawet jeśli w pozycji [Nośnik nagrania] ustawiono [Sortuj nagryw.], każde gniazdo ma takie samo ustawienie w przypadku opcji [Typ pliku RAW].