Ustaw. bracketingu: Samowy. przy brack.

zdjęcie

Ustawianie, czy podczas fotografowania w trybie bracketingu ma być używany samowyzwalacz.

  1. Wybierz (Bracketing), obracając pokrętło trybu pracy.
    • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
  2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Ustaw. bracketingu][Samowy. przy brack.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Samowyzwalacz nie będzie używany podczas fotografowania w trybie bracketingu.
2 s/5 s/10 s:
Samowyzwalacz będzie używany podczas fotografowania w trybie bracketingu. Fotografowanie w trybie bracketingu rozpoczyna się po upływie zadanej liczby sekund.