Usuń pozycję

zdjęcie, film

Można usuwać opcje menu dodane do (Moje menu) w MENU.

  1. MENU (Moje menu) → [Us. Mojego menu][Usuń pozycję].
  2. Górną/dolną/lewą/prawą stroną pokrętła sterowania wybierz opcję, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij środkową część, aby usunąć wybraną opcję.

Wskazówka

  • Aby usunąć wszystkie opcje na stronie, wybierz MENU (Moje menu) → [Us. Mojego menu][Usuń stronę].
  • Można usunąć wszystkie opcje dodane do (Moje menu), wybierając MENU (Moje menu) → [Us. Mojego menu][Usuń wszystko].