Przechwytywanie standardowego koloru białego w celu ustawienia balansu bieli (niestandardowy balans bieli)

zdjęcie, film

W scenerii, gdzie na światło zastane składa się wiele rodzajów źródeł, zaleca się użycie niestandardowego balansu bieli, aby precyzyjnie odwzorować biel.Można zapisać 3 ustawienia.

 1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Balans bieli][Balans bieli] → Wybierz spośród opcji [Niestandard. 1] do [Niestandard. 3], a następnie naciśnij prawą stronę pokrętła sterowania.
 2. Wybierz (ustawiony niestandardowy balans bieli), a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 3. Trzymaj produkt w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił ramkę przechwytywania balansu bieli, a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  Gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy migawki, zostaną wyświetlone skalibrowane wartości (temperatura barwowa i filtr barwny).
  • Pozycję ramki przechwytywania balansu bieli można regulować, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  • Po przechwyceniu standardowego białego koloru można wyświetlić ekran precyzyjnej regulacji, naciskając prawą stronę pokrętła sterowania. W razie potrzeby można precyzyjnie dobrać tonację barw.
  • Dźwięku migawki nie jest słyszalny w następujących przypadkach.
   • W trybie nagrywania filmu
   • Gdy w pozycji [Tryb cichy] ustawiono opcję [WŁ.]
   • Gdy w pozycji [Typ migawki] ustawiono opcję [Migaw. elektron.]
 4. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  Kalibrowane wartości zostaną zarejestrowane. Monitor powróci do wyświetlania ekranu MENU, zachowując zapamiętane niestandardowe ustawienie balansu bieli.
  • Zapisane niestandardowe ustawienie balansu bieli będzie pamiętane do momentu zastąpienia go kolejnym ustawieniem.

Uwaga

 • Komunikat [Zbieranie włas. WB nie powiodło się.] sygnalizuje, że dana wartość znajduje się w nieoczekiwanym zakresie, na przykład, gdy obiekt jest zbyt jaskrawy. Ustawienie można zapisać na tym etapie, ale wskazane jest ponowne ustawienie balansu bieli. W przypadku ustawienia błędnej wartości, wskaźnik (niestandardowy balans bieli) na ekranie z informacjami dotyczącymi zapisu zmieni kolor na pomarańczowy. Wskaźnik ten będzie wyświetlany w kolorze białym, gdy ustawiona wartość znajduje się w oczekiwanym zakresie.
 • W przypadku korzystania z lampy błyskowej podczas utrwalania podstawowego koloru białego, niestandardowy balans bieli zostanie zarejestrowany wraz ze światłem lampy błyskowej. Za każdym razem, gdy robione są zdjęcia z przywołanymi ustawieniami zarejestrowanymi z lampą błyskową, należy używać lampy błyskowej.