Typ samowyzw.: Samowyz. (ser.)

zdjęcie

Rejestruje zadaną liczbę zdjęć z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki. Spośród kilku zdjęć można wybrać najlepsze.

 1. Wybierz (Samowyzw), obracając pokrętło trybu pracy.
  • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
 2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Typ samowyzw.][Samowyz. (ser.)] → odpowiedni tryb.
  • Ekran ustawień funkcji [Typ samowyzw.] można wyświetlić naciskając przycisk Fn.
 3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

  Lampka samowyzwalacza miga, słychać krótki sygnał dźwiękowy i obrazy zostaną zarejestrowane po upływie określonej liczby sekund. W sposób ciągły zostanie zarejestrowana określona liczba obrazów.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Przykładowo, po wybraniu opcji [Samowyzw. (ser.): 10 s, 3 zdjęcia] zarejestrowane zostaną trzy obrazy po upływie 10 sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki.

Samowyzw. (ser.): 10 s, 3 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 10 s, 5 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 5 s, 3 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 5 s, 5 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 2 s, 3 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 2 s, 5 zdjęcia

Wskazówka

 • Naciśnij ponownie przycisk migawki, aby zatrzymać odliczanie do uruchomienia samowyzwalacza.
 • Wybierz inny tryb pracy niż (Samowyzw), obracając pokrętło trybu pracy, aby anulować funkcję samowyzwalacza.