Czułość dotyku

zdjęcie, film

Ustawianie czułości operacji dotykowych.

  1. MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Czułość dotyku] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Czuła:
Reakcja na dotyk jest lepsza niż w przypadku opcji [Standardowa].
Standardowa:
Ustawianie normalnej czułości na dotyk.

Wskazówka

  • Jeżeli chcesz wyłączyć operacje dotykowe na monitorze, ustaw w pozycji [Obsługa dotykowa] opcję [WYŁ.].

Uwaga

  • Nawet jeśli czułość na dotyk jest ustawiona na [Czuła], panel dotykowy / płytka dotykowa może nie reagować właściwie w zależności od użytych rękawiczek.