Jasność monitora

Wyreguluj jasność ekranu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Wizjer/Monitor][Jasność monitora] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Ręczny:
Ręczna regulacja jasności w zakresie –2 do +2.
Słonecz. dzień:
Ustawianie odpowiedniej jasności do rejestrowania obrazów na zewnątrz.

Uwaga

  • Ustawienie [Słonecz. dzień] jest zbyt jasne do zdjęć w pomieszczeniach. Ustaw opcję [Jasność monitora] na [Ręczny] do zdjęć w pomieszczeniach.