Uwagi dotyczące czyszczenia

Czyszczenie obiektywu

  • Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki organiczne takie jak rozcieńczalnik lub benzyna.
  • Gdy czyścisz powierzchnię obiektywu, usuń kurz przy pomocy dmuchawy. Jeżeli kurz przylega do powierzchni, należy usunąć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywów. Wycieraj obiektyw ruchem spiralnym, od środka ku krawędziom. Nie rozpylaj środka do czyszczenia obiektywów bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.

Czyszczenie korpusu aparatu

Nie dotykać części urządzenia wewnątrz mocowania obiektywu, takich jak styki komunikacyjne obiektywu. Aby oczyścić wnętrze mocowania obiektywu, należy użyć ogólnodostępnej dmuchawy* do usunięcia ewentualnego kurzu.

* Jako dmuchawki nie należy stosować rozpylacza, z uwagi na możliwość wystąpienia usterki.

Czyszczenie powierzchni urządzenia

Powierzchnię urządzenia czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć suchą. Aby zapobiec uszkodzeniu wykończenia lub obudowy:

  • Nie narażaj urządzenia na kontakt z takimi chemicznymi produktami jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe, środki przeciw owadom, środki przeciwsłoneczne lub środki owadobójcze.
  • Nie dotykaj urządzenia ręką, na której znajduje się jeden z powyższych produktów.
  • Nie pozostawiaj urządzenia przez dłuższy czas w kontakcie z gumą lub winylem.

Czyszczenie ekranu

  • Intensywne przecieranie monitora bibułką itp. grozi jego porysowaniem.
  • Jeśli ekran jest brudny od odcisków palców lub kurzu, delikatnie usuń kurz z powierzchni, a następnie oczyść ekran przy użyciu miękkiej szmatki, itp.