Zdjęcia HLG

zdjęcie

Stosując odpowiednik charakterystyki gamma HLG (Hybrid Log-Gamma: standard w przypadku obrazów HDR), możesz rejestrować zdjęcia z szerokim zakresem dynamiki i szeroką gamą kolorów zgodną z BT.2020.

Opcję [Zdjęcia HLG] można ustawić tylko przy rejestrowaniu w formacie HEIF. Wcześniej ustaw w pozycji [Przeł. JPEG/HEIF] opcję [HEIF(4:2:0)] lub [HEIF(4:2:2)], a w pozycji [Format pliku] w sekcji [Ust. jakości obrazu] opcję [HEIF].

 1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Zdjęcia HLG] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Będą rejestrowane zdjęcia HLG.
WYŁ.:
Będą rejestrowane zwykłe zdjęcia.

Wskazówka

 • Można uzyskać szerszy zakres jasności, odtwarzając zdjęcia HLG na telewizorze lub monitorze zgodnym ze standardem HLG.
 • Zalecane jest ustawienie w pozycji MENU (Ustawienia) → [Wyjście zewn.][Rozdzielcz. HDMI] jednej z następujących opcji w przypadku wyświetlania zdjęć HLG z aparatu na telewizorze za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).
  • Automatyczne
  • 2160p
  • 1080p
  • 1080i
 • Przy poniższej konfiguracji zdjęcia HLG można wyświetlać na monitorze aparatu w prawie takiej samej jakości, jak podczas ich wyświetlania na monitorze zgodnym ze standardem HLG (BT.2020).
  • [Asysta wyś. Gamma]: [WŁ.]
  • [Typ as. wyś. Gamma]: [Automatyczne] lub [HLG(BT.2020)]

Uwaga

 • W następujących sytuacjach w pozycji [Zdjęcia HLG] na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.]:
  • Opcja [Przeł. JPEG/HEIF] ma ustawienie [JPEG].
  • [Format pliku] w sekcji [Ust. jakości obrazu] jest ustawiony na [RAW] lub [RAW & HEIF]
  • Gdy podczas fotografowania ustawiono inny tryb rejestrowania niż P / A / S / M
  • Gdy została chwilowo uaktywniona czułość ISO przy użyciu funkcji [Zarejest. wł. ust. fot.]
  • Gdy tymczasowo wybrano tryb pracy [Bracket DRO] za pomocą funkcji [Zarejest. wł. ust. fot.]
 • Przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Zdjęcia HLG] poniższe funkcje nie będą dostępne:
  • [Opt. D-Range]
  • [Twórczy wygląd]
  • [Bracket DRO] w trybie pracy
  • [Profil zdjęcia]
 • Gdy w pozycji [Zdjęcia HLG] ustawiono opcję [WŁ.], dostępny zakres czułości ISO zmieni się.