Oglądanie obrazów na telewizorze za pośrednictwem kabla HDMI

Aby móc oglądać na telewizorze obrazy zapisane w opisywanym produkcie, niezbędny jest kabel HDMI (sprzedawany oddzielnie) oraz telewizor wyposażony w gniazdo HDMI. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odpowiednim telewizorem.

 1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
 2. Połącz gniazdo HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).

  Należy używać kabla HDMI zgodnego z gniazdem HDMI Type-A opisywanego produktu i gniazdem HDMI telewizora.

 3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
 4. Włączyć opisywane urządzenie.

  Obrazy zapisane przy użyciu urządzenia pojawią się na ekranie telewizora.

 5. Wybierz obraz stronami prawo/lewo pokrętła sterowania.
  • Monitor opisywanego aparatu nie jest podświetlony na ekranie odtwarzania.
  • Jeżeli ekran odtwarzania nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk (Odtwarzanie).

Funkcja „BRAVIA” Sync

Po podłączeniu opisywanego produktu do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), funkcje odtwarzania opisywanego produktu można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.

 1. Po wykonaniu powyższych czynności w celu podłączenia opisywanego aparatu do telewizora, wybierz MENU (Ustawienia)[Wyjście zewn.][STER.PRZEZ HDMI][WŁ.].
 2. Naciśnij przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora i wybierz właściwy tryb.
 • Po podłączeniu opisywanego aparatu do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI, dostępne opcje menu są ograniczone.
 • Tylko telewizory obsługujące „BRAVIA” Sync zapewniają funkcje SYNC MENU. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
 • Jeżeli opisywany produkt, podłączony za pośrednictwem przewodu HDMI do odbiornika telewizyjnego innego producenta, reaguje nieprawidłowo na polecenia z poziomu pilota telewizora, należy wybrać kolejno: MENU(Ustawienia) → [Wyjście zewn.][STER.PRZEZ HDMI][WYŁ.].

Wskazówka

 • Opisywany produkt jest zgodny ze standardem PhotoTV HD. Po podłączeniu urządzenia Sony zgodnego ze standardem PhotoTV HD za pomocą kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie) lub przewodu USB, w telewizorze zostanie ustawiona jakość obrazu odpowiednia do oglądania zdjęć, co pozwala cieszyć się ich zapierającą dech w piersi wysoką jakością.
 • PhotoTV HD umożliwia bardzo szczegółowe, fotograficzne przedstawianie subtelnych faktur i kolorów.

Uwaga

 • Nie należy łączyć urządzenia oraz sprzętu do podłączenia przy pomocy łączy wyjściowych. Może to spowodować usterkę.
 • Czasami sprzęt dołączony do urządzenia może nie działać prawidłowo. Na przykład może nie działać wyjście wideo lub audio.
 • Należy używać przewodu HDMI z logo HDMI lub oryginalnego przewodu Sony.
 • Po ustawieniu w pozycji [Wyjście Time Code] opcji [WŁ.], wysyłany do telewizora lub urządzenia nagrywającego obraz może być nieprawidłowy. W takich przypadkach należy w pozycji [Wyjście Time Code] ustawić opcję [WYŁ.].
 • Jeżeli obrazy nie są prawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora, wybierz kolejno MENU (Ustawienia) → [Wyjście zewn.][Rozdzielcz. HDMI][4320p/2160p], [2160p], [1080p] lub [1080i] w zależności od podłączanego telewizora.
 • Aby prawidłowo wyświetlić filmy 8K z aparatu na telewizorze produkowanym przez Sony za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), należy ręcznie zmienić ustawienia jakości obrazu telewizora. Zmień ustawienia jakości obrazu (gamma lub tryb kolorowy) w przypadku telewizora zgodnie z ustawieniami stosowanymi podczas rejestrowania obrazu.
 • W przypadku wysyłania sygnału HDMI i przełączenia formatu filmu (jakość obrazu 8K/4K/HD) albo zmiany szybkości klatek lub trybu koloru filmu, ekran może chwilowo stać się ciemny. Nie jest to usterka.
 • Gdy przełącznik [Selektor NTSC/PAL] jest ustawiony w pozycji PAL, obraz może zniknąć na chwilę z ekranu w następujących sytuacjach. Nie jest to usterka.
  • Gdy rozpoczynasz lub kończysz nagrywanie filmów w innym trybie rejestrowania obrazu niż (Film) lub (Zwoln. i szyb. tempo).
  • Gdy zmienisz tryb rejestrowania obrazu z (Film) lub (Zwoln. i szyb. tempo) na inny tryb.
  • Gdy odtwarzasz film po raz pierwszy po przełączeniu do trybu odtwarzania.