Red.sz.wys.ISO

zdjęcie

Przy wykonywaniu zdjęć z wysokim ISO aparat redukuje szumy, które stają się tym wyraźniejsze, im wyższa jest czułość urządzenia.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Red.sz.wys.ISO] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Normalna:
Włącza zwykłą redukcję szumów wysokiej czułości ISO.
Niska:
Włącza średnią redukcję szumów wysokiej czułości ISO.
WYŁ.:
Wyłącza redukcję szumów wysokiej czułości ISO.

Uwaga

  • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [Red.sz.wys.ISO] na stałe ustawiona jest opcja [Normalna]:
    • [Inteligentna auto]
  • Po ustawieniu w pozycji [Format pliku] opcji [RAW], funkcja ta nie będzie dostępna.
  • Funkcja [Red.sz.wys.ISO] nie działa w przypadku obrazów RAW przy ustawieniu [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF] w pozycji [Format pliku].