Ust. prioryt. w AF-S

zdjęcie

Ustawianie, czy migawka ma być zwalniana, nawet jeśli obiekt jest nieostry, gdy pokrętło trybu ogniskowej jest ustawione w pozycji AF-S (Pojedynczy AF) lub DMF (Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości) i obiekt pozostaje nieruchomy.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Ust. prioryt. w AF-S] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

AF:
Ustawianie ostrości ma priorytet. Migawka nie zostanie zwolniona, dopóki obiekt jest nieostry.
Wyzwalanie:
Zwolnienie migawki ma priorytet. Migawka zostanie zwolniona, nawet jeśli obiekt jest nieostry.
Zrówn. nacisk:
Rejestrowanie ujęć z równym akcentem położonym na uzyskanie ostrości i zwolnienie migawki.